shan成语_(山成语开头的成语)

shan成语_(山成语开头的成语)

56拔山扛鼎(ba2 shan1 gang1 ding3)扛鼎shan成语:把鼎举起来。现在用“拔山扛鼎”形容力气大。Kangdingshan成语:Lift the tripod up.Now use...

admin 2022-01-15 286 0
shan成语_(善成语接龙)

shan成语_(善成语接龙)

步履蹒跚bù lu pán shan步履盘散bù lu pan san【典源】西汉·司马迁《史记·平原君虞卿列传》:平原君赵胜者shan成语,赵之诸公子也。诸子中胜最贤shan成语,喜宾客,宾客盖至者...

admin 2022-01-08 378 0